+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

 Harmonogram odstávok

Väčšina našich zariadení je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku. Aby sme zabezpečili ich bezproblémový chod je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, revízie a údržby. Za tieto odstávky sa Vám vopred ospravedlňujeme. V prípade rýchlejšieho postupu prác môže byť termín odstávky skrátený.

Vážení odberatelia, z dôvodu odstraňovania porúch prerušíme dodávku tepla na dolu uvedených miestach. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Odstávky:

1. z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke 2 x DN 100 do OST 756 Haburská 1, pod cestnou komunikáciou pri Haburskej 1, prerušíme  dodávku tepla na ÚK a TÚV

dňa 06.11.2018 od 07:30 h. do 15:00 h. pre:

  • Haburská  1, 2, 3, 4, 5, 7
  • Sabinovská 5
  • Tokajícka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

V prípade rýchleho postupu prác môže byť konečný termín skrátený.

2. z dôvodu odstraňovania poruchy na kostrovom napájači – Trhová ulica, bude dňa 07.11.2018 v čase od 08:00 h. do 20:00 h. prerušená dodávka tepla pre ulice: Bilíková, Drobného, Kpt. Rašu, Lysáková, Nejedlého, Saratovská, Sekurisova, Trhová a Ušjaková.

Na odstraňovaní poruchy sa intenzívne pracuje.

 

 

 

 

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

ODKAZY

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky