+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Referencie

13.03.2019 I Referenčné pripojené stavby na sústavu CZT.

Newsletter

04.03.2019 I Ročné zúčtovanie sa blíži. Dennostupne a počty dní vykurovania.

Aktuálne voľné priestory na prenájom

27.02.2019 I Skladové priestory  na prenájom v MČ Nové Mesto a Dúbravka.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

ODKAZY

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky