+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Aktuálne voľné priestory na prenájom

08.01.2019 I Nebytový priestor na prenájom v MČ Dúbravka.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a. s.

19.11.2018 I Od 19.10.2018 Bratislavská teplárenská, a. s. zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie v závislosti na klimatických podmienkach a  v súlade s platnou legislatívou.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

V roku 2017 Bratislavská teplárenská, a.s. úspešne implementovala do integrovaného manažérskeho systému ISO 50001 Systém energetického manažérstva a v roku 2018 získala certifikát ISO 50001 a zároveň obhájila platnosť certifikátov systémov manažérstva podľa revidovaných noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a podľa normy OHSAS 18001:2007.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

ODKAZY

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky