+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Priestory na prenájom

14.07.2020 I Nebytové priestory v MČ Dúbravka a v MČ Nové Mesto.

Oznam o odstraňovaní havárie horúcovodu

06.07.2020 I Z dôvodu odstraňovania havárie horúcovodu bude v termíne od 06.07. do 04.08.2020 uzavretá Družstevná ulica, Bratislava – MČ Nové Mesto. Bližšie informácie nájdete kliknutím tu: PORUCHY/ODSTÁVKY.

Oznam pre odberateľov

01.06.2020 I Vážení odberatelia, v dňoch 16.06., 17.06. a 18.06.2020 prerušíme dodávku teplej vody na OST 973 Sekurisová. Uvedené je z dôvodu odstraňovania porúch a opravy na našom technologickom zariadení. Viac informácií tu: PORUCHY/ODSTÁVKY.

Oznam o skončení vykurovania

01.06.2020 I Bratislavská teplárenská, a.s. ukončila dňom 31.05.2020 vykurovaciu sezónu 2019/2020. Bližšie informácie si prečítate kliknutím sem: Oznam

Oznam o prevádzke podateľne BAT

29.05.2020 I Oznamujeme, že od 01.06.2020 je fungovanie prevádzky podateľne BAT v štandardnom režime. Od uvedeného dátumu je možný aj osobný podaj zásielok pri dodržaní bezpečnostných opatrení – meranie telesnej teploty pri vstupe do priestorov BAT, nosenie rúška, dodržanie odstupu, dezinfekcia rúk.

Oznam o poskytovaní služby zákresov

29.05.2020 I Oznamujeme, že vydávanie zákresov inžinierskych sietí je od 01.06.2020 v štandardnom režime, t.j. je možné doručenie požiadavky na zákres aj osobne pri dodržaní bezpečnostných opatrení – meranie telesnej teploty pri vstupe do priestorov BAT, nosenie rúška, dodržanie odstupu, dezinfekcia rúk. Bližšie info o úradných hodinách k uvedenej službe nájdete kliknutím tu: Služby

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky