+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Odstávka v MČ Nové Mesto

28.08.2020 I Vážení odberatelia, pri odstraňovaní havárie na Vajnorskej ulici bola po spustení horúcovodu do prevádzky zistená nová netesnosť na potrubí. Táto netesnosť bude odstraňovaná dňa 02.09.2020 v čase od 07:00 hod. do 20:00 hod. V uvedenom termíne prerušíme dodávku horúcovodného média na prípravu teplej vody a tepla. Dotknuté objekty nájdete kliknutím tu: Poruchy/Odstávky

Oznam pre odberateľov

24.08.2020 I Vážení odberatelia, spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje, že porucha na horúcovodnom rozvode Mlynská dolina – Staré Grunty bola odstránená 23.08.2020 o 22:00 hod., následne bola obnovená dodávka tepla a teplej vody pre ulice: Rudolfa Mocka, Staré Grunty, Polyfunkčný objekt CUBICON.

Oznam pre odberateľov

30.07.2020 I Vážení odberatelia, v termíne od 24.08. od 7:00 hod. do 27.08. do 24:00 hod. bude prerušená dodávka tepla a teplej vody v MČ Nové Mesto. Zoznam dotknutých OST nájdete TU: PORUCHY/ODSTÁVKY.

Oznam pre odberateľov

27.07.2020 I Vážení odberatelia, v mesiaci august 2020 bude Bratislavská teplárenská a.s. v oblasti Dúbravka, Karlova Ves a Dlhé Diely vykonávať chemické čistenie technologického zariadenia. Z tohto dôvodu bude v čase od 07:30 do 15:00 prerušená dodávka TV v dotknutých OST a im príslušných objektoch. Zoznam dotknutých OST nájdete TU: PORUCHY/ODSTÁVKY.

Priestory na prenájom

14.07.2020 I Nebytové priestory v MČ Dúbravka a v MČ Nové Mesto.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky