+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Prijaté opatrenie súvisiace s koronavírusom

16.03.2020 I Oznam o zmene prevádzky podateľne BAT

Vážení odberatelia a obchodní partneri,
v nadväznosti na prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 obmedzila Bratislavská teplárenská od 16.03.2020 prevádzkovú dobu podateľne.
Podateľňa spoločnosti Bratislavská teplárenská do odvolania nebude preberať osobný podaj zásielok.
Korešpondencia zasielaná cez Slovenskú poštu bude vyzdvihovaná pravidelne raz týždenne a to v pondelok.
Dôležitú korešpondenciu môžete zasielať aj prostredníctvom elektronickej schránky,
e-mailom na podatelna@batas.sk alebo na batas@batas.sk. Ďakujeme za porozumenie.

Zmena v poskytovaní služby zákresov

09.03.2020 I V termíne od 9.3.2020 až do odvolania budú zákresy inžinierskych sietí vydávané len na základe požiadavky zaslanej na emailovu adresu: bandikovab@batas.sk.

Dennostupne a počet dní vykurovania

03.03.2020 I Pozrite si aktualizované hodnoty k februáru 2020.

Priestory na prenájom

04.12.2019 I Nebytové priestory v MČ Dúbravka a v MČ Nové Mesto.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky