+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Oznam pre odberateľov

18.10.2018 I Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s.  sa ospravedlňuje všetkým  odberateľom tepla a teplej vody  z OST č. 756, Haburská ulica č. 1  za prerušenie dodávky teplej vody. Viac informácií získate tu.

Oznam pre odberateľov

18.10.2018 I Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, že na základe požiadaviek odberateľov a predpovede klimatických podmienok zabezpečí dodávku tepla na vykurovanie. Viac informácií tu.

 

 

 

 

Najčastejšie sa pýtate

1. Čo je to nočný útlm?
2. Na základe akého princípu sa rozpočítava spotreba tepla a teplej vody?
3. Koľko stupňov má mať teplá voda?
Ďalšie odpovede na vaše otázky sa dozviete tu.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

V roku 2017 Bratislavská teplárenská, a.s. úspešne implementovala do integrovaného manažérskeho systému ISO 50001 Systém energetického manažérstva a v roku 2018 získala certifikát ISO 50001 a zároveň obhájila platnosť certifikátov systémov manažérstva podľa revidovaných noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a podľa normy OHSAS 18001:2007.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

ODKAZY

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky