+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Oznam pre odberateľov

21.01.2020 I Z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovode pri križovatke ulíc Molecova a Janotova, bude dňa 21.01.2020 v čase od 7:00 do 20:00 hod. prerušená dodávka tepla a teplej vody z OST 956 Hudecová  a OST 957 Janotová. Dotknuté odberné miesta: Adámiho 1,3,5,7,9, Gabčíková 2,4,6,8,10, Janotová 12,14,16, Janotová 2,4,6,8,10

Zamestnanci BAT a dobrovoľníctvo

05.12.2019 I Podali sme pomocnú ruku počas Týždňa dobrovoľníctva 2019.

Priestory na prenájom

04.12.2019 I Nebytové priestory v MČ Dúbravka a v MČ Nové Mesto.

Newsletter

16.10.2019 I Rady ako správne používať regulačné hlavice na radiátore.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky