+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Oznam o možnej zvýšenej hlučnosti

14.10.2020 I Dňa 14.10. spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. uvádza do prevádzky technologické zariadenia. Počas ich uvádzania do prevádzky vzniká zvýšená hlučnosť, ktorá sa môže šíriť najmä v mestských častiach Bratislava – Ružinov a Nové Mesto. Uvedenie technologických zariadení do prevádzky zabraňuje výpadku a odstaveniu výroby a dodávky tepla, čím sa zabezpečí tepelná pohoda našich odberateľov.

Za zvýšenú hlučnosť sa ospravedlňujeme.

Oznam o vykurovaní 

02.10.2020 I Oznam pre odberateľov pripojených na odovzdávacie stanice tepla prevádzkovaných spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s. zabezpečuje vykurovanie v štandardnom režime. V prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa nad 17 °C, automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania. Vykurovanie sa obnoví pri poklese teploty pod 15 °C.

Priestory na prenájom

02.10.2020 I Nebytové priestory v MČ Dúbravka a v MČ Nové Mesto. Viac info tu: Priestory na prenájom.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky