+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

PORUCHY/ODSTÁVKY

04.07.2019 I  Z dôvodu rekonštrukcie šachty OŠ 21 HV Karadžičova – Dulovo nám., prerušíme dodávku teplej vody a tepla na nevyhnutný čas. Prehľad dotknutých odberných miest nájdete v sekcii Poruchy/Odstávky.

01.07.2019 I Vážení odberatelia, z dôvodu havárie na kostrovom horúcovode 2xDN 350, HV Severná vetva, Račianska ul., prerušíme dodávku teplej vody a tepla.  Viac informácií tu.

Aktuálne voľné priestory na prenájom

19.06.2019 I Skladové priestory na prenájom v MČ Dúbravka a MČ Nové Mesto.

Newsletter

11.06.2019 I Odstávky dodávky tepla a teplej vody.

 

 

 

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

ODKAZY

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky