+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Dennostupne a počet dní vykurovania

06.02.2020 I Pozrite si aktualizované hodnoty k januáru 2020.

Oznam pre odberateľov

21.01.2020 I Z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovode pri križovatke ulíc Molecova a Janotova, bude dňa 21.01.2020 v čase od 7:00 do 20:00 hod. prerušená dodávka tepla a teplej vody z OST 956 Hudecová  a OST 957 Janotová. Dotknuté odberné miesta: Adámiho 1,3,5,7,9, Gabčíková 2,4,6,8,10, Janotová 12,14,16, Janotová 2,4,6,8,10

Zamestnanci BAT a dobrovoľníctvo

05.12.2019 I Podali sme pomocnú ruku počas Týždňa dobrovoľníctva 2019.

Priestory na prenájom

04.12.2019 I Nebytové priestory v MČ Dúbravka a v MČ Nové Mesto.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. je od roku 2012 certifikovanou spoločnosťou podľa noriem ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP. Od roku 2018 je držiteľom certifikátu aj podľa normy ISO 50001 Systém energetického manažérstva.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky