+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

12. 10. 2021 O Z N A M

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na odovzdávacie stanice tepla prevádzkovaných spoločnosťou, že od 12.10.2021 dodáva teplo na vykurovanie na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odsek 1.

08. 10. 2021

MH Teplárenský holding ako virtuálna holdingová spoločnosť zastupuje teplárenské spoločnosti:

Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a. s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s., Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

V mene MH Teplárenského holdingu si Vám dovoľujeme ponúknuť nepotrebné skladové zásoby materiálu na odpredaj. Cena tovaru bude stanovená dohodou. V prípade záujmu kontaktujte Ivana Koubová, +421 2 573 72 175.

https://www.batas.sk/wp-content/uploads/2021/10/Ponuka-na-odpredaj-zasob-MHTH_2021.xlsx

Priestory na prenájom

04.05.2021 | OZNAM PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV. Kliknite sem: Oznam

Opatrenia spoločnosti Bratislavská teplárenská v súvislosti s pandémiou COVID-19

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v SR Bratislavská teplárenská zaviedla potrebné bezpečnostné opatrenia, aby bola zaistená kvalitná a spoľahlivá dodávka tepla a teplej vody našim odberateľom – domácnostiam, pacientom a personálu v nemocniciach, firmám aj všetkým ostatným inštitúciám pripojeným na sústavu CZT BAT. Všetky prijaté opatrenia smerujú najmä k ochrane zdravia našich zamestnancov, tak aby sme zaistili potrebný počet pracovníkov na udržanie prevádzky našich technologických zariadení. Ďakujeme našim zamestnancom za ich zodpovedný prístup pri dodržiavaní prijatých opatrení. Neustále sledujeme vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a sme pripravení operatívne prijímať/upravovať opatrenia, aby sme zaistili tepelnú pohodu našim odberateľom v Bratislave.

Priestory na prenájom

05.02.2021 I Nebytové priestory v MČ Dúbravka. Viac info tu: Priestory na prenájom.
Oznam o zákresoch inžinierskych sietí
05.01.2021 I Do odvolania bude zákres inžinierskych sietí vykonávaný výlučne elektronicky na základe zaslanej požiadavky na adresu bandikovab@batas.sk .

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky