+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Aktuality

Oznam pre odberateľov MČ Dúbravka

06.11.2018 I Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu poruchy na kostrovom napájači – Trhová ulica, preruší dodávku tepla pre ulice: Bilikova, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Nejedlého, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušjakova. Termín odstávky: 07.11.2018 v čase od 08:00 h. – 20:00 h.

Odstraňovanie poruchy na horúcovodnej prípojke do OST 756 Haburská 1

05.11.2018 I Z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke 2 x DN 100 do OST 756 Haburská 1, pod cestnou komunikáciou pri Haburskej 1, prerušíme dodávku tepla na ÚK a TÚV dňa 06.11.2018 od 07:30 h. – do 15:00 h. pre:

  • Haburská  1, 2, 3, 4, 5, 7
  • Sabinovská 5
  • Tokajícka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

V prípade rýchleho postupu prác môže byť konečný termín skrátený.

Za vzniknuté problémy sa odberateľom ospravedlňujeme.

Oznam pre odberateľov pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a. s.

29.10.2018 I Od 19.10.2018 Bratislavská teplárenská, a. s. zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie. Vykurovanie je zabezpečené v automatickom režime s vypínaním pri stúpnutí vonkajšej teploty počas dňa nad 17 °C. Pri uvedenej teplote dôjde k automatickému prerušeniu kúrenia, ktoré sa obnoví až pri poklese vonkajšej teploty pod 15 °C. 

Oznam pre odberateľov – porucha horúcovodu Dúbravka – Trhová ulica

26.10.2018 I Spoločnosť Bratislavská teplárenská oznamuje, že z dôvodu poruchy na kostrovom napájači – Trhová ulica, je prerušená dodávka tepla pre ulice: Bilikova, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Nejedlého, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušjakova.

Na odstraňovaní poruchy sa intenzívne pracuje.

Dodávka tepla po ukončení opravy bola obnovená 26.10.2018, 23:15 h.

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Oznam pre odberateľov

25.10.2018 I Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke preruší dodávku tepla. Viac informácií získate tu.

 

 

 

 

Najčastejšie sa pýtate

1. Čo je to nočný útlm?
2. Na základe akého princípu sa rozpočítava spotreba tepla a teplej vody?
3. Koľko stupňov má mať teplá voda?
Ďalšie odpovede na vaše otázky sa dozviete tu.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

V roku 2017 Bratislavská teplárenská, a.s. úspešne implementovala do integrovaného manažérskeho systému ISO 50001 Systém energetického manažérstva a v roku 2018 získala certifikát ISO 50001 a zároveň obhájila platnosť certifikátov systémov manažérstva podľa revidovaných noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a podľa normy OHSAS 18001:2007.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

ODKAZY

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky