+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

Personálna politika

Personálna politika je neustále sa vyvíjajúcim procesom. Stredobodom záujmu personálnej politiky spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. je rozvoj a starostlivosť o zamestnancov, nakoľko ich vedomosti, schopnosti a odbornosť sú základom nášho podnikateľského úspechu.

Vzdelávanie

Základom personálnej politiky spoločnosti je permanentne pracovať na skvalitňovaní a rozvoji každého jedného zamestnanca. Aktivity spojené s personálnym rozvojom smerujú do komplexného rozvoja zamestnancov. Spoločnosť kladie dôraz na kvalitné vstupné zaškolenie novoprijatých zamestnancov, sleduje a pravidelne poskytuje svojim zamestnancom školenia ako zákonné tak aj odborné, v nemalej miere podporuje ich ďalší profesionálny a osobný rast.

V rámci legislatívnych požiadaviek spoločnosť striktne dbá na ich dodržiavanie a implementáciu do interných pracovných predpisov a postupov.

Sociálna starostlivosť

V rámci sociálneho programu spoločnosť zabezpečuje pre svojich zamestnancov rad benefitov, či už v podobe finančných príspevkov alebo formou starostlivosti o ich fyzickú a duševnú regeneráciu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pre dosahovanie spoločných úspechov spoločnosť zvyšuje kvalitu pracovných podmienok a pracovného prostredia. Chráni zdravie zamestnancov a zvyšuje ich bezpečnosť pri práci.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky