+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Kontakt

Sídlo spoločnosti  Bratislavská teplárenská, a.s. sa nachádza na Turbínovej 3 v Bratislave. 

Adresa sídla spoločnosti

Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava – MČ Nové Mesto

Korešpondenciu zasielanú poštou adresujte iba na adresu sídla spoločnosti. Poštové zasielanie korešpondencie/žiadostí na inú adresu ako je adresa sídla spoločnosti sa nepovažuje za žiadosť doručenú podľa zákona a neplynú lehoty na jej vybavenie.

Úradné hodiny podateľne: pondelok až piatok 08:30 – 14:00

Osobné doručenie korešpondencie vybavíte v podateľni BAT, ktorá sa nachádza v administratívnej budove na Turbínovej ul. č. 3, Bratislava.

GPS koordináty: zemepisná šírka 48,1767 (48°10´36.1´´), zemepisná dĺžka 17,1526 (17°9´9.4´´)

Charakteristika spoločnosti

Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava – MČ Nové Mesto

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel Sa, vložka č. 2851/B, IČO: 35 823 542, DIČ: 202 028 5245, IČ DPH: SK 202 028 5245

Kontakty

MiestoTelefonický kontaktE-mail
Spojovateľka +421 2 573 72 111

batas@batas.sk
Poruchy+421 2 573 72 420poruchy@batas.sk

Sídlo a prevádzky spoločnosti

Miesto
Sídlo BAT a prevádzka Bratislava - východ
Turbínová 3

Prevádzka Bratislava - západ
Polianky 6

Prevádzka Bratislava - Výhrevňa juh
Vlčie hrdlo
Mapa

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky