+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Reklamácie

Zákazník alebo ním splnomocnená osoba má právo uplatniť reklamáciu, ak na ňu vznikne oprávnený dôvod. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upresňuje postup v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. o zachovanie vysokej kvality dodávky tepla a teplej vody, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k reklamácii. Účelom reklamačného poriadku je zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií.

Uplatnenie reklamácie

Zákazník alebo ním splnomocnená osoba na konanie vo veci reklamácie môže uplatniť svoju reklamáciu nasledujúcimi spôsobmi:

  • písomne na adresu sídla BAT, a.s. (Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3,829 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto)
  • osobne na recepcii v sídle BAT, a.s. (Turbínová 3, Bratislava)
  • elektronickou formou – zaslaním e-mailu na adresu: reklamacie@batas.sk

Viac informácií o reklamáciách a postupe ich vybavovania nájdete v Reklamačnom poriadku spoločnosti, Bratislavská teplárenská, a.s.

Reklamačný poriadok

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky