+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Povinné zverejňovanie energetickej účinnosti

Bratislavská teplárenská dbá o dodržiavanie vyhlášky, ktorá ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti. Každoročne zverejňujeme prostredníctvom web stránok aj hodnotenie energetickej efektívnosti.

 

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

RokOznačenie rozvodu tepla (RT)Teplonosná látkaMnožstvo tepla dodaného do RT
MWh
Množstvo tepla na výstupe z RT
MWh
Energetická účinnosť RT %
2018SCZT Ba-východHV630 790602 94595,58
2018SCZT Ba-západHV233 492210 33390,08

Komentár: Objem predaného tepla negatívne ovplyvnili nepriaznivé klimatické podmienky vo vykurovacej sezóne.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky