+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk
Číslo
objednávky
Predmet objednávkyCena
bez DPH
MenaDátum
podpisu
objednávky
Názov dodávateľaAdresa dodávateľaIČOMeno a funkcia osoby
podpisujúcej objednávku za BAT, a.s.
4500004965Časopisy a literatúra62,08EUR21.12.2018MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.Šustekova 8, 851 04 Bratislava 531356958Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004967Časopisy a literatúra212,49EUR21.12.2018News and Media Holding a.s.Einsteinova 25, 851 01 Bratislava47256281Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004968Časopisy a literatúra18,00EUR21.12.2018V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.Školská 23, 040 11 Košice36208591Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004972Časopisy a literatúra - on line prístup688,80EUR21.12.2018Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, 811 04 Bratislava35730129Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004966Chemikálie pre laboratórium558,92EUR21.12.2018PPA TRADE, spol. s r.o.Vajnorská 137, 830 00 Bratislava31409776Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004957Denná tlač912,50EUR20.12.2018MAFRA Slovakia, a.s.Nobelova 34, 836 05 Bratislava31333524Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004958Denná tlač780,10EUR20.12.2018Mediaprint - KAPA Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava35792281Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004964Skratovacia súprava724,00EUR20.12.2018EL-INŠ s.r.o.Bernolákova 6501/12, 917 01 Trnava45882797Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004959Časopisy a literatúra - on line prístup290,00EUR20.12.2018Next Finance s.r.o.Zlešická 1848/5, 148 00 Praha27170586Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004960Časopisy a literatúra38,75EUR20.12.2018JAGA GROUP, s.r.o.Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava35705779Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004961Časopisy a literatúra140,77EUR20.12.2018PORADCA, s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina36371271Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004963Časopisy a literatúra405,29EUR20.12.2018Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 131592503Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004948Servis korelačného prístroja238,00EUR14.12.2018Radeton SK s.r.o.Rovná 2, 971 01 Prievidza36344010Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004952Diaľničné elektronické známky1 063,40EUR14.12.2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava35919001Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004935Vypracovanie znaleckého posudku500,00EUR29.11.2018Ing. Milan Beniak - ING servisKosorín 168, 966 24 Kosorín40393739Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004926Pracovné stretnutie zamestnancov BAT, a.s.7 003,00EUR29.11.2018Interklub BratislavaStromová 3280/16, 831 01 Bratislava31750052Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004932Reklamné predmety3 173,12EUR29.11.2018PIMM s. r. o.Holíčska 3072/40, 851 05 Bratislava46110640Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004933Školenie560,00EUR29.11.2018Technická inšpekcia, a.s.Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 236653004Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004937Školenie200,00EUR29.11.2018SFÉRA, a.s.Karadžičova 2, 811 08 Bratislava35757736Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004930Chemikálie pre laboratórium258,00EUR14.11.2018ECOTEST spol. s r.o.Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany30998263Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004917Reklamné predmety670,04EUR14.11.2018ELEZI, s.r.o.Roľnícka 9253/51, 831 07 Bratislava48207306Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004918Reklamné predmety1 318,46EUR14.11.2018Fetex s.r.o.Vlčie hrdlo 26, 821 07 Bratislava45473528Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004919Reklamné predmety196,02EUR14.11.2018KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.Nadražná 57, 900 81 Šenkvice35766409Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004929Reklamné predmety280,00EUR14.11.2018SEKTANA ZNOJMO, ZNOJMO SEKT s.r.o.Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo46990569Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004920Servisné práce distribúcie EE156,35EUR14.11.2018Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36361518Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004922Znalecký posudok1 750,00EUR14.11.2018EXPERT GROUP, k.s.Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava44082771Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004923Osadenie zámkov na posuvné dvere478,24EUR14.11.2018GU SLOVENSKO, s.r.o.Priemyselný park Nitra - Sever,Dolné hony 24/1085, 951 41 Lužianky35793708Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004910Školenie140,00EUR12.11.2018Poradca podnikateľa, spol. s r.oMartina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 131592503Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004911Konferencia vodohospodárov v priemysle495,00EUR12.11.2018HEKAS, s.r.o.Švabinského 17,851 01 Bratislava36695432Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004912Konferencia ZVÁRANIE 2018187,00EUR12.11.2018Slovenská zváračská spoločnosťKoceľova 15, 815 94 Bratislava 112665045Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004913Kurz - Manažment konfliktu a asertivita1 880,00EUR12.11.2018Artcomm, s.r.o.Brezová 86, 010 01 Žilina44220839Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004915Reklamné predmety1 601,00EUR12.11.2018ARES, spol. s r.o.Športová 5, 831 04 Bratislava31363822Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004916Reklamné predmety609,60EUR12.11.2018Pernod Ricard Slovakia s.r.o.Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava35755521Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004909Vyhotovenie geometrického plánu637,50EUR12.11.2018GEOMETRES s.r.o.Znievska 3037/30, 851 06 Bratislava47849746Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004902Porucha merania O2 v spalinách kotla HK15 665,80EUR7.11.2018MERTECH, spol. s r. o.Na záhumní 12, 971 01 Prievidza31629024Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004908Kalibrácia meracieho prístroja1 290,00EUR7.11.2018ACER - Proseč spol. s r.o.Zápoří 30, 539 44 Proseč25925717Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004907Likvidácia nebezpečného odpadu1 525,00EUR7.11.2018EBA, s.r.o.Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava31376134Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004905Náhradné diely na motorové vozidlá167,81EUR7.11.2018ELIT SLOVAKIA s.r.o.Kolmá 4, 851 01 Bratislava31596061Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004901Školenie na riadiaci systém Siemens S74 200,00EUR7.11.2018SIPRIN, s.r.o.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava35762721Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004899Konferencia priemyselné emisie 2018380,00EUR31.10.2018ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na SlovenskuDolný Šianec 1, 911 01 Trenčín30806542Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004904Toner do frankovacieho stroja85,10EUR31.10.2018ROBINCO Slovakia s.r.o.Na pántoch 22, 831 06 Bratislava31611630Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004903Oprava potrubia421,00EUR31.10.2018H.M.MONT, s.r.o.Školská 9, 900 84 Báhoň35837021Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004895Kalibrácia meracieho prístroja128,72EUR18.10.2018ProTechnika, s. r. o.Palisády 693/9, 811 03 Bratislava50634305Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004896Odborná skúška rozvodne 22kV4380,00EUR18.10.2018ADEPTUS, s.r.o.Ružový háj 1372/48, 929 01 Dunajská Streda 136248509Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004892Chemikálie pre laboratórium309,90EUR16.10.2018ECOTEST spol. s r. o.Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany30998263Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004886Vypracovanie právneho stanoviska5000,00EUR16.10.2018SLOV-LEGAL s. r. o.Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava36863157Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004890Odborný prípravný kurz220,00EUR16.10.2018Slovenský metrologický ústavKarloveská 63, 842 55 Bratislava IV30810701Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004894Kreditácia frankovacieho stroja1500,00EUR16.10.2018Slovenská pošta, a.s.Záhradnícka 95, 820 05 Bratislava36631124Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004884Led čelovka - svietidlo389,30EUR11.10.2018Mgr. Miroslava Boháčová - BOATrebišovská 19, 821 01 Bratislava-Ružinov32067691Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004881Chemikálie pre laboratórium2444,20EUR10.10.2018ECOTEST spol. s r. o.Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany30998263Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004885Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie19345,00EUR10.10.2018BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.Miletičova 23, 821 09 Bratislava31396828Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004874Odsávanie dažďovej vody1919,00EUR4.10.2018IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava35773308Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004877Školenie160,00EUR4.10.2018Lívia Tomovičová - TERNO 816Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava-Nové Mesto14021391Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004879Školenie240,00EUR4.10.2018RELIA, spoločnosť s ručením obmedzenýmTrnavská 80, 821 02 Bratislava31369308Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004880Školenie330,00EUR4.10.2018Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, 811 04 Bratislava35730129Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004868Porucha analyzátora kyslíka150,00EUR26.9.2018MERTECH, spol. s r. o.Na záhumní 12, 971 01 Prievidza31629024Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004862Technická aktualizácia webu batas.sk1 455,00EUR19.9.2018KAYLA, s.r.o.Časť Pod Lesom 283, 059 91 Veľký Slavkov36495573Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004863Fólia hliníková - JUTAFOL75,00EUR19.9.2018MONAL-BBG s.r.o.Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 131368671Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004858Vyhotovenie znaleckého posudku250,00EUR19.9.2018Ing. Jozef Fajnor, znalec z odboru stavebníctvo, hodnota nehnuteľnostíUhrova 22, 831 01 BratislavaIng.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004853Diskrétne obálky354,31EUR18.9.2018Patria I., spol. s r.o.Košická 37, 821 08 Bratislava30223563Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004857Reklamné partnerstvo870,00EUR18.9.2018Slovenská technická univerzita v BratislaveVazovova 5, 812 43 Bratislava00397687Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004843Oprava a doplnenie PC siete5 725,46EUR13.9.2018SOITRON, s.r.o.Plynárenská 5, 829 75 Bratislava35955678Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004850Doska tesniaca42,94EUR12.9.2018AFINIS Group, s.r.o.Žitná 1, 831 06 Bratislava31383378Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004852Nožnice na plech elektrické292,44EUR12.9.2018Narimex, spol. s r.o.Jungmannova 6, 851 01 Bratislava00679976Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004842Výroba a osadenie mreží604,00EUR11.9.2018ENE-TEP, a.s.Turbínová 3, 831 04 Bratislava36797421Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004849Čistenie kanalizácie125,00EUR11.9.2018IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava35773308Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004840Vypracovanie geometrického plánu1 824,00EUR11.9.2018GEOMETRES s. r. o.Znievska 3037/30, 851 06 Bratislava47849746Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004846Firemné tlačivá959,44EUR11.9.2018KRPA Slovakia spol. s r.o.Hrabové 299, 014 01 Bytča30229138Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004847Školenie130,00EUR11.9.2018Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina31592503Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004848Školenie vodičov935,00EUR11.9.2018Ján Rybár - RyjanTomanova 94, 831 07 Bratislava 3611817895Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004836Konferencia - Reach 2018270,00EUR28.8.2018EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o.Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava31437443Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004807Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu8700,00EUR28.8.2018STAVOPORT s.r.o.I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín46171428Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004826Update softvéru830,00EUR28.8.2018ATP spol. s r.o.Polianky 5, 844 24 Bratislava30774845Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004838Webhosting117,50EUR28.8.2018Websupport, s.r.o.Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava36421928Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004834Sledovanie obstarávaní299,00EUR28.8.2018B2M.CZ s.r.o.Šafránkova 3/1243, 155 00 Praha27455971Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004831Porucha čerpadla analyzátora488,40EUR16.8.2018MERTECH, spol. s r. o.Na záhumní 12, 971 01 Prievidza31629024Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004830Porucha prístroja SPEKOL533,70EUR16.8.2018LASER - ELTEK, s.r.o.Šulekova 44, 811 03 Bratislava31348084Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004814Dispečérske kreslá1770,00EUR15.8.2018lemiMAX s.r.o.Perín 168, 044 74 Perín - Chym45549711Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004822Prekládka monitorovacieho systému ProCop976,00EUR13.8.2018Profi - NETWORK, s.r.o.Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín36299448Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004823Prekládka terminálu ASDR7990,00EUR13.8.2018ENERGODATA spol. s r.o.ul. Hodžova 20, 010 01 Žilina30223806Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004821Prekládka Simatic Win CC8178,00EUR13.8.2018MicroStep - HDO s r.o.Vajnorská 158, 831 04 Bratislava31341624Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004811Výsadba drevín1779,22EUR9.8.2018landart s. r. o.Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín44158840Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004818Soľ regeneračná tabletovaná140,00EUR9.8.2018BETRIX, s.r.o.Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom34101110Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004819Oprava dispečingu - špedícia1600,00EUR9.8.2018TRIV, s.r.o.Agátová 22, 844 15 Bratislava36435872Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004809Opakovaná úradná skúška kotla370,00EUR6.8.2018Technická inšpekcia, a.s.Trnavská 56, 821 01 Bratislava 236653004Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004808Vypracovanie posudku na azbest720,00EUR6.8.2018OK-plus s.r.o.Trenčianska 57, 825 10 Bratislava35935570Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004806Kurz - Adobe Photoshop I.110,50EUR2.8.2018IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava43939899Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004803Vložka EAP 2000232,30EUR2.8.2018MaG MARKET spol. s r.o.sv. Vincenta de Paul 6, 821 03 Bratislava31321453Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004786Nákup PHM zahraničie73,73EUR27.7.2018OMV - International Services Ges. m.b.H.Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien129377Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004801Vypracovanie znaleckého posudku200,00EUR27.7.2018Ing. Milan Zacharda ATOSMartinčekova 15, 821 09 Bratislava 230036801Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004798Justáž Alcotestu93,00EUR27.7.2018Dräger Slovensko, s.r.o.Radlinského 40a, 921 01 Piešťany31439446Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004799Overenie Alcotestu159,00EUR27.7.2018Slovenský metrologický ústavKarloveská 63, 842 55 Bratislava IV30810701Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004792Kontrola splnenia podmienok registrácie450,00EUR23.7.2018Slovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica37954521Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004794Hranol Topcon a zobrazovacie zariadenie1950,00EUR23.7.2018V I L L A s.r.o.Bajkalská 10/B, 821 08 Bratislava35844221Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004791Preklad Výročnej správy 2017242,00EUR23.7.2018STILUS, s.r.o.Grösslingova 71, 811 09 Bratislava35789671Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004793Reklamné partnerstvo2500,00EUR23.7.2018Mestská časť Bratislava DúbravkaŽatevná 2, 844 02 Bratislava00603406Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004783Laboratórne sklo1077,15EUR16.7.2018FISHER Slovakia, spol. s r.o.Mäsiarska 13, 054 01 Levoča36483095Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004784Mazací prípravok87,12EUR16.7.2018PARAPETROL a.s., odbytový závod BratislavaStaviteľská 3, 831 04 Bratislava36526606Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004782Školenie11580,00EUR16.7.2018SIPRIN, s.r.o.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava35762721Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004777Čistenie kanalizácie1475,00EUR11.7.2018IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava35773308Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004775Oprava samozatváračov požiarnych okien71,68EUR29.6.2018FK servis, s.r.o.Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica36052027Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004774Servis nastavenie horákov HK3,41440,00EUR29.6.2018DAIKON, s.r.o.Tešedíkovo 78, 925 82 Tešedíkovo36273228Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004770Kompenzácia účinníka cos fí6720,00EUR29.6.2018ADEPTUS, s.r.o.Ružový háj 1372/48, 929 01 Dunajská Streda 136248509Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004767Vypracovanie geometrického plánu413,95EUR27.6.2018GEOMETRES s. r. o.Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava47849746Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004769Čistenie dažďových zvodov465,00EUR27.6.2018PK - krtkovanie s.r.o.Letná 4674/37A, 903 01 Senec50107364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004768Servis analyzátora CO za EKO2046,00EUR27.6.2018MERTECH, spol. s r. o.Na záhumní 12, 971 01 Prievidza31629024Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004765Kreditácia frankovacieho stroja3000,00EUR27.6.2018Slovenská pošta, a.s.Záhradnícka 95, 820 05 Bratislava36631124Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004764Kurz odbornej prípravy465,00EUR27.6.2018Združenie priemyselných odberateľov energieObchodná 6, 811 06 Bratislava37935763Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004753Výmena napájacieho zdroja183,00EUR18.6.2018ARBE, s.r.o.Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 3436056553Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004755Servis analizátora SWAN OXYTRACE235,00EUR18.6.2018TECHNOPROCUR, s.r.o.P. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šala36566608Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004754Revízia ochrán transformátorov3376,63EUR18.6.2018Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava36361518Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004761Reklamné predmety4260,28EUR15.6.2018AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzenýmBratislavská 93, 911 01 Trenčín34112642Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004760Rebrík202,72EUR15.6.2018Narimex, spol. s r.o.Jungmannova 6, 851 01 Bratislava00679976Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004758Náhradné diely do kosačky124,80EUR15.6.2018Marian ŠupaHollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany11906022Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004750Oprava WC v HVD - Tepláreň východ16579,08EUR14.6.2018RICoS, a.s.Švermova 2, 038 61 Vrútky36397911Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004756Oprava kanalizácie860,00EUR14.6.2018PK - krtkovanie s.r.o.Letná 4674/37A, 903 01 Senec50107364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004776Enviro konferencia 2018507,00EUR11.6.2018Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, 811 04 Bratislava35730129Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004745Kompenzácia jalového výkonu elekrtických zariadení7988,00EUR11.6.2018Schrack Technik s.r.o.Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava31610919Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004746Oprava štrukturovanej kabeláže1255,93EUR11.6.2018SOITRON, s.r.o.Plynárenská 5, 829 75 Bratislava35955678Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004744Reklamné predmety1008,74EUR7.6.2018AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzenýmBratislavská 93, 911 01 Trenčín34112642Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004742Čistenie kanalizácie2464,00EUR7.6.2018PK - krtkovanie s.r.o.Letná 4674/37A, 903 01 Senec50107364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004737Vyčistenie homogenizačnej nádrže2735,00EUR7.6.2018Jozef Sabol - CHOVOKAMeisslova 7, 902 01 Pezinok36951251Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004740Úradné meranie spotreby paliva2550,00EUR4.6.2018Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom14255791Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004741Soľ regeneračná tabletovaná140,00EUR4.6.2018BETRIX, s.r.o.Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom34101110Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004738Servis a údržba Silikometra monitor 90S1812,00EUR30.5.2018PPA TRADE, spol. s r.o.Vajnorská 137, 830 00 Bratislava31409776Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004736Podporné dátové služby3000,00EUR30.5.2018BENESTRA, s. r. o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava46303502Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004724Servis poistných ventilov kotla2940,00EUR28.5.2018LDM Bratislava s.r.o.Mierová 151, 821 05 Bratislava31381685Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004727Analýza transformátorového a turbínového oleja1327,20EUR23.5.2018VÚRUP, a.s.Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 2335691310Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004725Servis analyzátorovmerania kyslíka139,00EUR23.5.20183D s.r.o.Malacká 48, 900 31 Stupava17310377Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004729Úprava geometrického plánu250,00EUR23.5.2018INKAT spol. s r.o.Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava35753595Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004714Služby SKPOS50,00EUR22.5.2018Geodetický a kartografický ústav BratislavaChlumeckého 4, 827 45 Bratislava - Ružinov17316219Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004719Kalibrácia a údržba totálnej stanice2260,00EUR22.5.2018V I L L A s.r.o.Bajkalská 10/B, 821 08 Bratislava35844221Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004711Vypracovanie znaleckého posudku2830,00EUR22.5.2018Ing. Arch. Ivan Bušovský, znalecTehelná 20, 831 03 BratislavaIng.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004718Výmena riadiaceho panelu880,00EUR22.5.2018ARBE, s.r.o.Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 3436056553Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004722Servis posuvnýh dverí720,00EUR22.5.2018EMOS ALUMATIC, s.r.o.Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica31644716Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004716Projekt protipožiarnej bezpečnosti na stavbu v areáli Bajkalská 21/A850,00EUR22.5.2018FIREDO, s.r.o.Ľudovíta Fullu 17, 841 05 Bratislava47182504Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004720Analýza vody138,00EUR22.5.2018EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky31329209Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004728Zabezpečenie pracovného stretnutia5500,00EUR22.5.2018Areál a hotel Divoká Voda
Vodné dielo - Čunovo
P.O.Box 3, 850 09 Bratislava35828170Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004731Školenie260,00EUR22.5.2018Slovenský zväz výrobcov teplaUnionka 54, 960 01 Zvolen35983698Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004732Inzercia200,00EUR22.5.2018ŠPORT PRESS, s.r.o.Francisciho 4, 811 08 Bratislava31330789Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004733Konferencia - Reality a development 2018618,00EUR22.5.2018News and Media Holding a.s.Einsteinova 25, 851 01 Bratislava47256281Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004734Školenie165,00EUR22.5.2018Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, 811 04 Bratislava35730129Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004735Členský príspevok na rok 20185122,00EUR22.5.2018Slovenský zväz výrobcov teplaUnionka 54, 960 01 Zvolen35983698Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004699Náhradné diely do kosačky228,34EUR15.5.2018HSQ Partner s.r.o.Bodrocká 15, 821 07 Bratislava44282851Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004704Náradie946,58EUR15.5.2018Narimex, spol. s r.o.Jungmannova 6, 851 01 Bratislava679976Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004707Žiarovky48,00EUR15.5.2018Mgr. Miroslava Boháčová - BOATrebišovská 19, 821 01 Bratislava32067691Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004709Náradie345,09EUR15.5.2018Narimex, spol. s r.o.Jungmannova 6, 851 01 Bratislava679976Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004710Meracie prístroje1027,90EUR15.5.2018ProTechnika, s. r. o.Palisády 693/9, 811 03 Bratislava50634305Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004700Chemikálie pre laboratórium169,05EUR15.5.2018FISHER Slovakia, spol. s r.o.Mäsiarska 13, 054 01 Levoča36483095Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004698Soľ regeneračná tabletovaná15,50EUR15.5.2018BETRIX, s.r.o.Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom34101110Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004703Koleračné senzory pre prístroj ENIGMA5000,00EUR15.5.2018Radeton SK s.r.o.Rovná 2, 971 01 Prievidza36344010Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004697GAP analýza pre GDRP3000,00EUR15.5.2018SEVITECH a. s.Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava31605052Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004708Licencie ESET Secure Bussines12084,00EUR15.5.2018DELETE, s.r.o.Ivana Bukovčana, 841 08 Bratislava35973617Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004696Revízia frekvenčného meniča2790,00EUR15.5.2018V O N S CH spol. s r.o.Budovatelská 13, 977 01 Brezno31567835Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004701Školenie17,00EUR15.5.2018TÜV NORD Slovakia, s.r.o.Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava31353436Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4600004692Recertifikačná skúška a certifikácia362,00EUR26.4.2018PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 535805609Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004690Znalecký posudok300,00EUR25.4.2018Ing. Milan Beniak - ING servisKosorín 168, 966 24 Kosorín40393739Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004691Prostriedok chemický proti burine63,32EUR25.4.2018Ján Šalling SILVIA- predaj záhradkárskych potriebKošická 43, 821 08 Bratislava17580960Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004689Konferencia Bezpečnosť technických zariadení145,00EUR25.4.2018Technická inšpekcia, a.s.Trnavská 56, 821 01 Bratislava 236653004Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004685Servis a kapacitná skúška akubatérií1035,00EUR20.4.2018D.A.L.I.-M.N., s.r.o.Tureň 385, 903 01 Tureň35713208Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004686Revízia požiarnych okien385,00EUR20.4.2018FK servis, s.r.o.Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica36052027Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004688Školenie110,00EUR20.4.2018SFÉRA, a.s.Karadžičova 2, 811 08 Bratislava35757736Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004675Elektromateriál233,78EUR17.4.2018Mgr. Miroslava Boháčová - BOATrebišovská 19, 821 01 Bratislava32067691Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004671Pneumatiky1300,48EUR17.4.2018MIKONA s.r.o.Rožňavská 30/a, 821 04 Bratislava31570364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004668Servis striedačových jednotiek550,00EUR17.4.2018EnerSys, s.r.o.Kopčianska 20, 851 01 Bratislava45987181Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004661Oprava riadenia prístupov1595,00EUR17.4.2018ARBE, s.r.o.Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 3436056553Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004664Servis GD-110253,00EUR17.4.2018MARET systém s. r. o.Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom43876994Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004674Zriadenie prípojky vody, oprava elektrorozvodov613,00EUR17.4.2018MATEP, spol. s r.o.Pribylinská 2, 831 04 Bratislava 317055369Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004679Čistenie kanalizácie370,00EUR17.4.2018IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava35773308Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004676Spotrebný materiál295,12EUR17.4.2018MONAL-BBG s.r.o.Broskyňová 8, 811 03 Bratislava31368671Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004652Prostriedok čistiaci BIOVERSAL HC318,00EUR17.4.2018BioVersal - Slovakia, s.r.o.Rastislavova 12, 949 01 Nitra31450288Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004667Toner do frankovacieho stroja85,10EUR17.4.2018ROBINCO Slovakia s.r.o.Na pántoch 22, 831 06 Bratislava31611630Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004669Skartácia dokumentov45,00EUR17.4.2018PATEX & Co, spol. s r.o.Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji31356257Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004670Elektrická rúra95,75EUR17.4.2018František Majtán-EURONICS TPDFarského 26, 851 01 Bratislava11790547Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004677Konferencia FM Camp 2018180,00EUR17.4.2018CHASTIA s.r.o.Košická 3646/68, 058 01 Poprad36490911Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004682Školenie131,66EUR17.4.2018PROEKO s.r.o.Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava35900831Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004681Školenie370,00EUR17.4.2018Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, 811 04 Bratislava35730129Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004650Reklamné partnerstvo2000,00EUR11.4.2018CHASTIA s.r.o.Košická 3646/68, 058 01 Poprad36490911Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004662Oprava kanalizácie1025,00EUR6.4.2018PK - krtkovanie s.r.o.Letná 4674/37A, 903 01 Senec50107364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004660Školenie398,00EUR6.4.2018Radeton SK s.r.o.Rovná 2, 971 01 Prievidza36344010Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004666Školenie1470,00EUR6.4.2018BE-SOFT a.s., Vzdelávacie stredisko BratislavaAstrová 2/A, 821 01 Bratislava36191337Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004638Servis ovládania otvárania dverí454,00EUR29.3.2018ARBE, s.r.o.Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 3436056553Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004639Vypracovanie znaleckého posudku250,00EUR29.3.2018Ing. Jozef Fajnor, znalec z odboru stavebníctvo, hodnota nehnutelnostíUhrova ulica 22, 831 01 BratislavaIng.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004640Vypracovanie znaleckého posudku2830,00EUR29.3.2018Ing. arch. Ivan BušovskýUlica Dr. Herza 1971/26, 984 01 Lučenec32932154Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004656Servis prístroja GD 11068,00EUR28.3.2018MARET systém s. r. o.Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom43876994Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004641Laboratórne sklo185,30EUR28.3.2018FISHER Slovakia, spol. s r.o.Mäsiarska 13, 054 01 Levoča36483095Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004645Sorpčný materiál389,70EUR28.3.2018Gold Servis Slovakia, s.r.o.Račianska 143/2687, 831 54 Bratislava45526460Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004648Profesia - predplatné balíka služieb899,00EUR28.3.2018Profesia, spol. s r.o.Pribinova 25, 811 09 Bratislava 135800861Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004653PR článok1150,00EUR28.3.2018Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r.o.Hríbová 31, 945 01 Komárno31440517Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004644Náplne do lekárničiek451,64EUR28.3.2018Farmácia, n.o.Odbojárov 10, 831 04 Bratislava45746371Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004647Školenie vodičov610,00EUR28.3.2018JF, spol. s r.o.Somolického 3, 960 01 Zvolen36620009Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004649Členský príspevok3095,25EUR28.3.2018Zväz zamestnávateľov energetiky SlovenskaMlynské nivy 47, 821 09 Bratislava17314534Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004655EPI Právny systém2073,54EUR28.3.2018S-EPI, s. r. o.Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 136014991Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004651Mesačná porada hodnotenia a prípravy prevádzky ES SR883,33EUR23.3.2018KANVOD SK, s.r.o.Röntgenova 26, 851 01 Bratislava35859768Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004631Reklamné partnerstvo10000,00EUR23.3.2018MFF Eko, s.r.o.Súťažná 7, 821 08 Bratislava35955872Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004630Kreditácia frankovacieho stroja3000,00EUR23.3.2018Slovenská pošta, a.s.Záhradnícka 95, 820 05 Bratislava36631124Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004632Školenie320,00EUR23.3.2018RELIA, spoločnosť s ručením obmedzenýmTrnavská 80, 821 02 Bratislava31369308Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004633Grafické práce a tlačiarenske služby9299,80EUR23.3.2018Magicpoint, s. r. o.Trajánova 1087/8, 851 10 Bratislava44641770Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004627Čistenie strešných vpustí255,00EUR9.3.2018PK - krtkovanie s.r.o.Letná 4674/37A, 903 01 Senec50107364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004628Dopravné značenie - oprava boxov231,16EUR9.3.2018Mobilita servis, spol. s r.o.Technická 6, 821 04 Bratislava 235693011Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004626Kurz - QM - Manažér systémov kvality1920,00EUR8.3.2018MASM, s.r.o.Trenčianská 1589/4, 010 08 Žilina31644538Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004622Chemikálie pre laboratórium3121,40EUR23.2.2018ECOTEST spol. s r. o.Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany30998263Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004623Chemikálie pre laboratórium79,65EUR23.2.2018CENTRALCHEM, s.r.o.Plynárenská 2, 921 09 Bratislava31625444Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004619Stanovisko o stave konaní500,00EUR23.2.2018SLOV-LEGAL s. r. o.Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava36863157Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004621Analýza kvality siete350,00EUR22.2.2018ELVOSOLAR, a.s.Agátová 22, 841 01 Bratislava44989725Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004625Servis kolerátora Enigma700,00EUR22.2.2018Radeton Sk s.r.o.J. Kollára 17, 971 01 Prievidza36344010Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004620Dopravné značenie65,76EUR19.2.2018Mobilita servis, spol. s r.o.Technická 6, 821 04 Bratislava35693011Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004614Oprava riadiaceho systému480,00EUR13.2.2018Profi - NETWORK, s.r.o.Bratislavská 117/48, 911 05, Trenčín 536299448Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4600004615Grafická úprava grafického manuálu900,00EUR13.2.2018Magicpoint, s.r.o.Trajánova 1087/8, 851 10 Bratislava44641770Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004611Oprava posuvných dverí170,00EUR1.2.2018Miroslav Bertušek - BODKrásnohorská 3, 851 01 Bratislava32210701Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004612Dodávka a montáž zrkadiel216,34EUR1.2.2018Tibor Vajner - SKLENÁRSTVOKošická 37, 821 09 Bratislava30160812Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004608Čistiace a hygienické potreby3350,55EUR1.2.2018DELUX s.r.o.Hlavná 1893, 952 01 Vráble31427855Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004609Konferencia-Vykurovanie 2018250,00EUR1.2.2018Slovenská spoločnosť pre techniku prostrediaKoceľova 15, 815 94 Bratislava00896918Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004606Daňové poradenstvo1000,00EUR26.1.2018BDR, spol. s r.o.M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica614556Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004604Školenie80,00EUR25.1.2018Slovenský zväz výrobcov teplaUnionka 54, 960 01 Zvolen35983698Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004605Školenie330,00EUR25.1.2018Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, 811 04 Bratislava35730129Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004594Štúdia k rekonštrukcii turbogenerátora9920,00EUR25.1.2018Siemens s.r.o.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava31349307Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004596Členský príspevok na rok 2018117,49EUR19.1.2018Český institut interních auditorů, z.s.Karlovo náměstí 319/3, Nové Město, 120 00 Praha62932632Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004597Členský príspevok na rok 2018100,00EUR19.1.2018Slovenská spoločnosť pre techniku prostrediaKoceľova 15, 815 94 Bratislava00896918Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004599Časopisy a literatúra15,00EUR19.1.2018V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.Školská 23, 040 11 Košice36208591Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004601Nastavenie a overenie analyzátora dychu199,00EUR19.1.2018Slovenský metrologický ústavKarloveská 63, 842 55 Bratislava IV30810701Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004602Reklamné partnerstvo1000,00EUR19.1.2018Slovenská spoločnosť pre techniku prostrediaKoceľova 15, 815 94 Bratislava00896918Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004603Čistenie kanalizácie615,00EUR19.1.2018PK - krtkovanie s.r.o.Letná 4674/37A, 903 01 Senec50107364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004593Školenie60,00EUR18.1.2018SFÉRA, a.s.Karadžičova 2, 811 08 Bratislava35757736Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004591Čistenie kanalizácie415,00EUR16.1.2018PK - krtkovanie s.r.o.Letná 4674/37A, 903 01 Senec50107364Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004584Časopisy a literatúra131,65EUR4.1.2018PORADCA, s.r.o.Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 136371271Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004589Kreditácia frankovacieho stroja800,00EUR4.1.2018Slovenská pošta, a.s.Záhradnícka 95, 820 05 Bratislava36631124Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004585Časopisy a literatúra38,75EUR3.1.2018JAGA GROUP, s.r.o.Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava35705779Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004586Časopisy a literatúra62,15EUR3.1.2018MAGNET RESS, SLOVAKIA s.r.o.Šustekova 8, 851 04 Bratislava 531356958Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva
4500004587Časopisy a literatúra55,50EUR3.1.2018Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlačeUzbecká 4, 820 14 Bratislava36631124Ing.Vladimír Raček predseda predstavenstva
Ing.Štefan Fleischer podpredseda predstavenstva

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky