+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

Tlačové správy

Prostredníctvom tlačových správ Vám prinášame dôležité informácie o produktoch, výsledkoch a ďalších aktivitách spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. Nájdete v nich všetky podstatné fakty o témach, ktoré sú pre Vás zaujímavé.

Rok 2019

Rok 2017

Rok 2016

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky