+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

 Harmonogram odstávok

Väčšina našich zariadení je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku. Aby sme zabezpečili ich bezproblémový chod je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, revízie a údržby. Za tieto odstávky sa Vám vopred ospravedlňujeme. 

Prehľad odstávok:

Prerušená dodávka tepla a teplej vody v MČ Ružinov.

  • Z dôvodu odstraňovania havárie na spiatočke horúcovodu DN 125, HV Štrkovec I. okruh, Svidnícka ul. prerušíme dňa 30.10.2019 od 7:00 do 18:00 hod. dodávku tepla na ÚK a TÚV.  Odberné miesta, ktoré budú odstavené sú uvedené nižšie v tabuľke.
Odberné miestoOznačenie OMNázov partneraMiesto spotreby
2220470000ZŠ-Drieňová 16Základná škola20001263
2207510002OST 751, Prvá ruž. spol. Komárnická 6Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001041
2207510004OST 751, Bytospol, Komárnická 6-8BYTOSPOL. S. S., s.r.o.20001042
2207530004OST 753, Bytospol, Smolnícka 2-10BYTOSPOL. S. S., s.r.o.20001523
2207530002OST 753, Prvá ruž. spol. Smolnícka 10Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001317
2207520004OST 752, Bytospol, Moldavská 3BYTOSPOL. S. S., s.r.o.20001329
2206580002OST 658/2 Svidnícka 7-13Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.20002133
2206250002OST625 VB Stropkovská 1-21 vz.BytoservisBYTOSERVIS spol. s r.o.20002033
  • Z dôvodu odstraňovania havárie na horúcovode DN 125, HV Štrkovec I. okruh, Svidnícka ul. prerušíme dodávku tepla na ÚK a TÚV dňa 25.10.2019 od 07,00 h. – do 18,00 h.

Prehľad dotknutých objektov je uvedený nižšie v tabuľke:

Odberné miestoOznačenie OMNázov partneraMiesto spotreby
2220470000ZŠ-Drieňová 16Základná škola20001263
2207510002OST 751, Prvá ruž. spol. Komárnická 6Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001041
2207510004OST 751, Bytospol, Komárnická 6-8BYTOSPOL. S. S., s.r.o.20001042
2207530004OST 753, Bytospol, Smolnícka 2-10BYTOSPOL. S. S., s.r.o.20001523
2207530002OST 753, Prvá ruž. spol. Smolnícka 10Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001317
2207520004OST 752, Bytospol, Moldavská 3BYTOSPOL. S. S., s.r.o.20001329
2206580002OST 658/2 Svidnícka 7-13Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.20002133
2206250002OST625 VB Stropkovská 1-21 vz.BytoservisBYTOSERVIS spol. s r.o.20002033

V prípade rýchleho postupu prác, môžu byť konečné termíny všetkých odstávok skrátené.

Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky