+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Harmonogram odstávok

Väčšina našich zariadení je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku. Aby sme zabezpečili ich bezproblémový chod je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, revízie a údržby. Za tieto odstávky sa Vám vopred ospravedlňujeme. 

Prehľad odstávok:

Prerušenie teplej vody a tepla v MČ Nové Mesto:

Z dôvodu opravy netesnosti na potrubí na Vajnorskej ulici prerušujeme dňa 02.09.2020 od 07:00 hod. do 20:00 hod. dodávku horúcovodného média na prípravu teplej vody a tepla do:

Objekt
OST 897 Nová doba III. Vajnorská 82
OST 2270 Robotnícka 3 - 9
OST 854 Vajnorská 28
OST 879 Osadná 1
OST 2192 Budyšínska
OST 2236 Vajnorská 100
OST 2242 Vajnorská 100
OST 2266 Vajnorská 100
OST 2208 ZŠ Kalinčiakova 12
OST 2040 Trust Pay services Za Kasárňou
OST 2041 Krajská prokuratúra Vajnorská 47
OST 2114 Krytá plaváreň Junácka
OST 867 Vajnorská 98/B
OST 853 Vajnorská 46
OST 899 Central Zone Osadná 1
OST 896 Tesako - ŠK Inter Junácka 10
OST 881 Športová
OST 2088 FAF ÚK Odbojárov 10
OST 893 Krytá plaváreň Junácka 4
OST 2015 MÚ Junácka 1
OST 880 ZŠ Budyšínska
OST 605 TK Slovan Odbojárov 3
OST 843 Platan Bajkalská
OST 609 AB Slovan
OST 627 Nová doba I Vajnorská 64 - 78
OST 2202 Zimný štadión O. Nepelu Odbojárov
OST 852 Vajnorská 53
OST 853 Vajnorská 42 - 46
OST 698 Kutuzovova 6
OST 680 Dom športu Junácka 6
OST 680 Športová hala
OST 2027 ŽSR Tomášikova
OST 2137 Slovenská pošta Tomášikova
OST 851 Vajnorská 79

Z dôvodu prekládky horúcovodu medzi OŠ 97 a RO1 vyvolanej výstavbou Bytového domu Vajnorská a z dôvodu vysadenia novej horúcovodnej prípojky pre Bytový dom Budyšínska bude v termíne od 24.08. od 7:00 do 27.08.2020 do 24:00 hod prerušená dodávka tepla a teplej vody na odberných miestach uvedených nižšie v tabuľke.

Odberné miestoOznačenie OMNázov partneraMiesto spotreby
2221810000Polícia -Vajnorská 25Ministerstvo vnútra SR20001340
2222700000SVB Robotnícka 3-9Spoloč. Vlast. Bytov Robotnícka20001964
2208790002OST 879 Osadná 1TERMMING, a.s.20000842
2208990002OST 899 Central Zone s.r.o., Osadná 1Central Zone s.r.o.20000806
2208800002OST 880 BUDYŠINSKA ZŠTERMMING, a.s.20001346
2208790003OST 879 - SO Vajnorská 21Central Zone s.r.o.20002443
2221920000Veolia-Ubytovacie zariadenie BudyšínskaHlavné mesto SR Bratislava20000447

V prípade rýchleho postupu prác, môžu byť konečné termíny všetkých odstávok skrátené.

Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky