+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

 Harmonogram odstávok

Väčšina našich zariadení je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku. Aby sme zabezpečili ich bezproblémový chod je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, revízie a údržby. Za tieto odstávky sa Vám vopred ospravedlňujeme. V prípade rýchlejšieho postupu prác môže byť termín odstávky skrátený.

Prehľad odstávok:

Prerušená dodávka tepla a teplej vody v mestských častiach Dúbravka, Karlova Ves.

1. Z dôvodu plánovanej opravy na technologickom zariadení v OST 963 Ľ. Zúbeka bude prerušená dodávka TV na nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na opravu v termíne 17.9.2019, v čase od 8:00 hod. – do 20:00 hod.

Prerušená dodávka TV bude v objektoch:

Damborského 1, 3 MŠ, 2 – 6.

Bullová 1 – 25.

Ľ. Zúbeka 1 až 31, 2, 4, 6 ústav profesora Matulaja.

V prípade rýchleho postupu prác, môžu byť konečné termíny všetkých odstávok skrátené.

Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky