+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk
 •  Harmonogram odstávok

Väčšina našich zariadení je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku. Aby sme zabezpečili ich bezproblémový chod je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, revízie a údržby. Za tieto odstávky sa Vám vopred ospravedlňujeme. 

Dopravná uzávera Družstevnej ulice, BA – MČ Nové Mesto

Z dôvodu odstraňovania havárie na kostrovom horúcovode Severná vetva 2 x DN 500 bude v termíne od 06.07.2020 do 04.08.2020 vrátane neprejazdná Družstevná ulica obojsmerne, t.j. od Kalinčiakovej po Vajnorskú ulicu.  Nebude možný vjazd a výjazd motorových vozidiel do dvora Družstevná 1. Situáciu si pozriete kliknutím tu: zobrazenie

Dotknutým obyvateľom sa ospravedlňujeme za obmedzenia a zároveň si dovoľujeme požiadať o trpezlivosť  pri odstraňovaní havárie.

Prehľad odstávok:

Prerušenie teplej vody a tepla v MČ Nové Mesto:

Z dôvodu prekládky horúcovodu medzi OŠ 97 a RO1 vyvolanej výstavbou Bytového domu Vajnorská a z dôvodu vysadenia novej horúcovodnej prípojky pre Bytový dom Budyšínska bude v termíne od 24.08. od 7:00 do 27.08.2020 do 24:00 hod prerušená dodávka tepla a teplej vody na odberných miestach uvedených nižšie v tabuľke.

Odberné miestoOznačenie OMNázov partneraMiesto spotreby
2221810000Polícia -Vajnorská 25Ministerstvo vnútra SR20001340
2222700000SVB Robotnícka 3-9Spoloč. Vlast. Bytov Robotnícka20001964
2208790002OST 879 Osadná 1TERMMING, a.s.20000842
2208990002OST 899 Central Zone s.r.o., Osadná 1Central Zone s.r.o.20000806
2208800002OST 880 BUDYŠINSKA ZŠTERMMING, a.s.20001346
2208790003OST 879 - SO Vajnorská 21Central Zone s.r.o.20002443
2221920000Veolia-Ubytovacie zariadenie BudyšínskaHlavné mesto SR Bratislava20000447

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody v MČ Karlova Ves:

 • V mesiaci august 2020 bude Bratislavská teplárenská a.s. v oblasti Dúbravka, Karlová Ves a Dlhé Diely vykonávať chemické čistenie technologického zariadenia v nižšie uvedených OST. Z tohto dôvodu bude v čase od 07:30 do 15:00 prerušená dodávka TV v nasledovných OST a im príslušných objektoch:
 • 03.08. OST 951 Segnerová
  Líščie údolie 63,65,67,69,71,73,75,77,79
  Pod rovnicami 1 + materská škôlka
  Segnerova 1,2,3,4,5,6,7
 • 04.08. OST 953 Fadruszová
  Donnerova 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35
  Fadruszova 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,+MŠ 10
  Karloveská 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
  Kempelenova 1-7,9,11,13,15,17
 • 05.08. OST 977 Kolísková
  H. Meličkovej 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
  Kolískova 2,4,8,10,12,14 – MŠ
  Tománkova 1,3
 • 06.08. OST 970 Galbavého
  Galbavého 1,2,3,5
  Považanova 2,4
  Sch:Trnavského 7,9,11,13,15,17
  Švandtnerova 4,6
  Talichova 4,6,8,10,12
 • 07.08. OST 992 Veternicová
  Veternicová 1,3,5,7,8,9,10,11,12,14,16,18
 • 10.08. OST980 Majerníková
  Majerníka 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 ,36
 • 11.08. OST 961 Púpavová 24
  Púpavová 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34,36
 • 12.08. OST 962 Púpavová 27
  Borská 1,2-DJ,3,4Mš,5,7
  Púpavová 2,4,23,25,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51
  Pustá 1,2,3,4,5,6,7,8
  Zohorská 2,4,6,8,10+Centrum, Pošta, Komunálne služby
 • 13.08. OST 991 Hlaváčiková
  Hlaváčikova 2,4,6,8,10,12,14
 • 14.08. OST 993 Hlaváčiková
  Hlaváčikova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,31,33
 • 17.08. OST 999 Staré Grunty
  Staré grunty 61,63,64,65
 • 18.08. OST 945 Rudolfa Mocka 1/A
  Rudolfa Mocka 1/A
 • 19.08. OST 946 Rudolfa Mocka 1/B
  Rudolfa Mocka 1/B
 • 20.08. OST 947 Rudolfa Mocka 1/C
  Rudolfa Mocka 1/C
 • 21.08. OST 940 Stanislava
  J. Stanislava 9
 • 24.08. OST 941 Trhová
  Trhová 54

V prípade rýchleho postupu prác, môžu byť konečné termíny všetkých odstávok skrátené.

Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky