+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

 Harmonogram odstávok

Väčšina našich zariadení je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne 365 dní v roku. Aby sme zabezpečili ich bezproblémový chod je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, revízie a údržby. Za tieto odstávky sa Vám vopred ospravedlňujeme. V prípade rýchlejšieho postupu prác môže byť termín odstávky skrátený.

Prehľad odstávok:

1. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu vykonania výmeny ležatých rozvodov TV, bude prerušená dodávka TV na nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na výmenu v termíne od 8.7.2019 do 30.8.2019, v čase od 08:00 h. –  do 17:00 h.

Prerušená dodávka TV bude v objektoch:

Zúbeková 1 až 31.

2. V zmysle zákona č. 657/2004 z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, oznamujeme, že z dôvodu rekonštrukcie šachty OŠ 21 HV Karadžičova – Dulovo nám., prerušíme dodávku teplej vody a tepla na nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na realizáciu vyššie uvedenej  práce v termíne

od 28.07.2019 od 07,00 h –  do 03.08.2019 do 24,00 h.

Odstavené odberné miesta sú uvedené v tabuľke nižšie.

Odberné miestoOznačenie OMNázov partneraMiesto spotreby
8807060002OST 706,PRS-Dul.n.Kv.(Kul) Mojmír.Veleh.Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20000700
8807030002OST 703, Prvá ruž.spol., Budovateľská 25Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001116
8807020002OST 702, Prvá ruž. spol. Velehradská 7Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001126
8807020004OST 702, CULTUS Velehradská 7CULTUS Ružinov, a.s.20001127
8807060003OST 706, VB a NP Dulovo nám., 3,4,5Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.20001464
8807060004OST 706, PSB - Dulovo nám. 5Ministerstvo obrany Slovenskej republiky20001465
8807060005OST 706 VB domu Košická 39-45ETP Management budov, s.r.o.20001466
8807050002OST 705, VBaNP vz.Bytokom. Kvačalova 28BYTOKOMPLET, s.r.o.20001467
8807080004OST 708, Prvá ruž. spol., TrenčianskaPrvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001468
8807040002OST 704, Prvá ruž. spol., Kulíškova 9Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001470
8807080002OST 708, Prvá ruž.spol.,Koš.Tekov.OravPrvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001472
8807080003OST 708, VBaNP Dulovo nám.10,11,Koš. 30SENES, spol. s r.o.20001473
8807070002OST 707, Prvá ruž.spol.,Koš,Trenč.Gem.Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001476
8807070003OST 707, VLB Dulovo nám., 7,8 vz. MeoptaMeopta, správa20001477
8807010002OST 701, Prvá ruž.spol., Páričkova 11-17Prvá ružinovská20001479
8880250000SPŠ-Kvačalova 20Stredná priemyselná škola20001482
8880280000VB domu Velehradská 31,33Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.20001493
8807010003OST701 VBaNP Páričk. 19-21Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.20001499
8807060006OST 706, Prvá ruž.spol., Košická 43 a-fPrvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001501
8807310002OST 731, Prvá ruž. spol. Dul.n.Azov.Niť.Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.20001503
8807320002OST 732, ZS Kulíškova 8Základná škola20001481
8807310003OST 731, VBaNP vz.Bytokom. Niť.,Páričk.BYTOKOMPLET - D, s.r.o.20001533
8807020005OST 702, SUREAL s.r.o., Velehradská 7SUREAL, s. r. o.20002381
8880130000GR Zboru väz a just. stráže, Šagátova 1Generálne riaditeľstvo Zb. väz. a just. stráže20001625
8880080000GR Zboru väz a just. stráže, Šagátova 1Generálne riaditeľstvo Zb. väz. a just. stráže20002289

V prípade rýchleho postupu prác, môžu byť konečné termíny skrátené.

Za vzniknuté problémy sa  vopred ospravedlňujeme.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

ODKAZY

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky