+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

23 . 8. 2021

V mesiaci august a september 2021 bude Bratislavská teplárenská a.s.  v oblasti Dúbravka a Karlová Ves vykonávať chemické čistenie technologického zariadenia v nižšie uvedených OST. Z tohto dôvodu bude v čase od 700 do 1600 prerušená dodávka TV v nasledovných OST a im príslušných objektoch nasledovne:

31.08. OST 971 Bíliková

Bilíkova                       2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,26,28,30,32, MŠ1, 3,5,7,9,11,13,15

Kpt. Rašu        1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21

 

02.09. OST 966 Bagarová

Bagarova        2,4,6,8,10,12,14,16,20-MŠ,22,24,26,28,30,32

Beňovského    6,10,12,14,16

Bošányho        1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 2 – zdrav. stredisko

Nemčíkova      1,3,4,5,7

 

03.09. OST 998 Nad lúčkami

J.Stanislava     22,24,26,28

Sumbalova      1,3,5

14. 7. 2021 | Oznam o plánovaných odstávkach

od 15. 8. 2021  do 24. 8. 2021 Zobraziť

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky