+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Chlad

Bratislavská teplárenská, a.s., sa za účelom uspokojenia potrieb svojich zákazníkov a z dôvodu zväčšujúceho sa dopytu, začala zaoberať dodávkou chladu. Výrobu chladu je možné realizovať viacerými druhmi zariadení ako napr. kompresorové chladiace zariadenia alebo tepelné čerpadlá. Špecifickým zdrojom chladu, využívajúcim na výrobu chladu teplo je absorpčné chladiace zariadenie.

 

Absorpčné chladiace zariadenie

Pri absorpčnom chladiacom obehu je mechanická kompresia nahradená tepelným pochodom za prítomnosti dvojice médií – chladiva a absorbentu. Odparené chladivo je za nízkeho tlaku pohlcované vhodnou látkou (absorbentom) v absorbéri, následne sa tento roztok (bohatý roztok) dopravuje do vypudzovača, ktorý pracuje za vyššieho tlaku a tu sa chladivo za pomoci privádzaného tepla z roztoku znovu varom  uvoľní – odparí a vznikne para s vyšším tlakom, takým aby bola v kondenzátore schopná skondenzovať a odovzdať teplo do prostredia, ktoré je k dispozícii (vzduch, voda, atď.) ochudobnený roztok sa následne vracia do absorbéra a proces sa opakuje.

Využitie ACHZ

ACHZ sa používa najmä v rámci väčších inštalácií, pri ktorých je potreba redukovať spotrebu elektrickej energie alebo je k dispozícii prebytok tepla. V teplárenských prevádzkach je prebytok tepelných kapacít aktuálny najmä v letných mesiacoch, keď je najväčšia potreba chladu. Možno ho využiť pre klimatizáciu objektov aj pre priemyselné chladenie.
Get Adobe Flash player

Výhody absorpčného chladenia

  • na kompresiu využíva namiesto elektrickej energie tepelnú
  • dobré využitie v prevádzkach s celoročným prebytkom tepla
  • menšie nároky na elektrickú energiu (cca 5% z nominálneho chladiaceho výkonu)
  • minimálna hlučnosť a vibrácie
  • plynulá regulovateľnosť
  • dlhšia životnosť zariadenia

Bratislavská teplárenská je pripravená ponúknuť dodávku chladu nie len pomocou absorpčného chladiaceho zariadenia, ale aj iných technológií, resp. ich kombináciou, a spracovať ponuku individuálne pre každý projekt z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov.

Kontakt pre bližšie informácie

Kontaktná osobaTelefonický kontakt
Ing. Martin Palečka02/573 72 345
Ing. Pavol Hoťka02/573 72 289

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky