+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Služby pre projektantov a zhotoviteľov

Bratislavská teplárenská, a.s. poskytuje v rámci projekcie a výstavby tepelno – technických zariadení, služby určené najmä pre projektantov a zhotoviteľov.

 

Geografický informačný systém

V rámci Geografického informačného systému (GIS) zabezpečujeme evidenciu primárnych horúcovodných a sekundárnych teplovodných rozvodov, technologických zariadení a šácht, napojených na sústavu CZT Bratislavskej teplárenskej, a.s. Digitálne mapy sústavy CZT Bratislavskej teplárenskej, a.s. zobrazujú vedenie jednotlivých trás, umiestnenie šácht, DN potrubí aktuálnych odberateľov a potenciálnych zákazníkov. V rámci projekcie a výstavby poskytujeme nasledovné služby.

Bezplatné služby

  • Žiadosti o existencii sietí v správe BAT, a. s. je možné podávať aj elektronicky na emailovú schránku spoločnosti: batas@batas.sk. Vyjadrenia k existencii sietí budú vydávané počas stránkových hodín.
  • Preberanie geodetických zameraní pre účely aktualizácie technickej mapy.
  • Poskytovanie dát technickej mapy na základe pravidiel o poskytovaní dát.

Platené služby

  • Vytyčovanie primárnych a sekundárnych sietí v teréne (dispečerské káble vytyčujeme v spolupráci s externou firmou).
  • Vyhľadávanie porúch na primárnych horúcovodoch a sekundárnych teplovodoch.
  • Vyhľadávanie porúch na rozvodoch studenej vody.

Náš aktuálny cenník nájdete v prílohe.

Kontakt

KontaktÚradné hodinyTel. / MobilMiesto vybavovania stránok
vytyčovanie a lokalizácia porúchPondelok-Piatok
08:00 – 14:00
+421 2 573 72 404
+421 2 573 72 319
+421 907 703 085
Turbínová 3, Bratislava
zákres potrubíUtorok, Štvrtok
07:30 – 11:30
12:30 – 14:00
+421 2 573 72 543
+421 907 703 075
Turbínová 3, Bratislava
zákres dispečerských káblovUtorok, Štvrtok
07:30 – 11:30
12:30 – 14:00
+421 2 573 72 312Turbínová 3, Bratislava

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky