+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Spoločenská zodpovednosť

Bratislavská teplárenská, a. s. v rámci všetkých svojich aktivít presadzuje spoločenskú zodpovednosť. Od starostlivosti o zamestnancov, férovým prístupom k zákazníkom a obchodným partnerom, etickým prístupom v jednotlivých činnostiach spoločnosti, ale aj ochranou životného prostredia.

V environmentálnej oblasti ju presadzuje realizáciou viacerých činností, aplikáciou platnej legislatívy noriem. Stanovovaním, realizovaním a hodnotením environmentálnych cieľov so zámerom znižovať dopad svojich aktivít na životné prostredie. Spoločnosť vedie aj svojich zamestnancov k ekologickému správaniu.

Etické konanie má kľúčový význam pre úspešné fungovanie a etablovanie sa spoločnosti na trhu. Etický kódex BAT, a.s. je jednou z foriem realizácie strategických cieľov spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, stanovuje hodnoty a základné etické zásady správania sa zamestnancov.

V sociálnej oblasti sa spoločnosť zameriava na to, aby poskytovala prácu zamestnancom rôznych profesií. Aktivity spojené s personálnym rozvojom zamestnancov smerujú ku komplexnému rozvoju všetkých zamestnancov. Dbáme na vysokú bezpečnosť svojich zamestnancov. Už niekoľko rokov zároveň podporujeme rozvoj detí a mládeže, či už v oblasti environmentálneho vzdelávania alebo v oblasti športového rozvoja, takisto pomáhame sociálne slabším skupinám.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky