+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Sociálna oblasť

Sociálna zodpovednosť spoločnosti ja zacielená na podporu zamestnancov v ich rozvoji a vytvárania bezpečných podmienok pre prácu. Zároveň sa zameriavame na podporu osvety detí a mládeže v oblasti environmentálnej výchovy, ale aj ich pohybový rozvoj. V rámci sociálnej oblasti sa venujeme aj pomoci tým, ktorí ju potrebujú.

teplarenska

Reklamné partnerstvá

 • 2019
 • Podpora koncertného turné pre deti – Hanička a Murko              Interaktívne predstavenie ponúka malým deťom nielen zábavu, ale aj možnosť hravou formou sa naučiť nové veci a spoznávať svet okolo seba. BAT v roku 2019 podporila tento jedinečný koncert na Slovensku, ktorý vracia do sveta malých detí bábky, ako to bývalo tradíciou v minulosti.
 • 2018
 • Podpora medzinárodného festivalu filmov – Ekotopfilm
  Ekotopfilm je celoročné a celoslovenské podujatie, ktoré prináša do okresných a krajských miest najlepší výber filmov z celého sveta, súvisiacich so životným prostredím. Súčasťou festivalu je aj Junior festival, vzdelávaco-výchovný program pre deti a mládež základných a stredných škôl, ktorého cieľom je šíriť osvetu prostredníctvom najnovších filmov z celého sveta, ale aj environmentálna výchova. BAT sa na rok 2018 stala hrdým partnerom Ekotopfilmu, nakoľko nám nie je ľahostajné životné prostredie a trvalo udržiavaný rozvoj.
 • Vzdelávacie podujatie konferencia EnergyCamp.
 • Kultúrne podujatie Dúbravské hody.
 • Vzdelávacia konferencia Vykurovanie.
 • 2017
 • Kultúrne podujatie Ples Dúbravčanov.
 • Vzdelávacie podujatie konferencia EnergyCamp.
 • Vzdelávacia konferencia Vykurovanie.
 • Kultúrne podujatie Dúbravské hody.
 • Podpora športových aktivít pre deti a mládež, skvalitnenie systematickej podpory kultúrnych a športových aktivít venovaných deťom a mládeži. Stolnotenisový klub Karlova Ves.
teplarenska

Vecná pomoc

 • 2016
 • Kultúrne podujatie Dúbravské hody
 • 2015
 • Detský tábor Centra účelových služieb, Bratislava
 • 2014
 • Odovzdanie daru ZŠ Riazanská
 • MDD (Deň športu) ZŠ Nejedlého
 • MDD ZŠ Beňovského
 • 2013
 • Deň detí v ZOO Bratislava
 • Deň detí na ZŠ Beňovského
 • Športový deň ZŠ Beňovského
teplarenska

Charitatívna pomoc

 • 2016
 • Zber šatstva
  Zimné oblečenie pre dospelých, ktoré darovali zamestnanci spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. putovalo do Nocľahárne Mea Culpa, na Hradskej ulici. V tomto zariadení nachádzajú nocľah, poradenstvo, ale aj základnú osobnú hygienu ľudia, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Detské odevy sme odviezli do ubytovne Fortuna, ktorá poskytuje dočasné ubytovanie najmä rodinám a osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi či odchovancov detských domovov.
teplarenska

Dobrovoľníctvo

 • 2019
 • Ochrana životného prostredia – Zapojenie sa do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli
 • Týždeň dobrovoľníctva
  Dobrovoľníctvo sa pre BAT, a.s. stalo každoročne tradičnou aktivitou a ani rok 2019 nebol výnimkou. Zapojili sme sa do dobrovoľníckej aktivity Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa konal v dňoch od 16. do 22.09.2019. Počas tohto týždňa zamestnanci BAT, a.s. opustili svoje klasické pracoviská a poskytli pracovnú pomoc v nasledujúcich inštitúciách: Karloveská knižnica, Rodinné centrum Prešporkovo, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy Bratislava, Petržalský domov seniorov, Domov seniorov ARCHA a v DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie.
 • 2018
 • Týždeň dobrovoľníctva
  Aj tento rok ukázali naši zamestnanci svoju dobrú stránku a zapojili sa do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa uskutočnil od 15.09.2018 do 22.09.2018 a zastrešovalo ho Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Neváhali sme a pridali sme sa v nasledovných inštitúciách: Detský domov Bernolákovo, Dom seniorov Pri kríži Bratislava, Múzeum dopravy, Zlaté Piesky bez odpadkov a Rodinné centrum Macko.
 • 2016
 • Zapojenie sa do celoslovenskej dobrovoľníckej akcie „NAŠE MESTO“
  V piatok 10.06.2016 sa BAT zapojila do desiateho ročníka celoslovenského podujatia NAŠE MESTO. 30 našich kolegov odpracovalo v tento deň dokopy 150 hodín. Podali pomocnú ruku pri vyrovnávaní terénu, stavbe dreveného plotu, klčovaní kríkov či sadení rastliniek a tým vdýchli verejne prístupnej komunitnej záhrade na Kuklovskej ulici na Dlhých dieloch dušu.
teplarenska

Darovanie 2%

 • 2017
 • KANOE Tatra klub, podpora výchovy mladých vodákov a vodáčok.
 • OZ MUDr. Ivana Novotného, podpora resocializácie, prevencia a doliečovanie závislých ľudí.
 • OZ Sagesse, podpora vzdelávania, ochrany zdravia a rozvoj telesnej kultúry a podpora Univerzitnej nemocnice Bratislava.
 • OZ Dúbravčan, podpora sociálnych a kultúrnych aktivít v MČ Dúbravka.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky