+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Dennostupne a počet dní vykurovania

 

Vykurovacie obdobie – je určené Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. Začína sa spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ nedohodnú inak.

Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dodávateľ a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť a vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia .

Dennostupeň (°D) – jednotka, ktorá vyjadruje náročnosť potreby tepla na vykurovanie v závislosti od vonkajšej teploty. Dennostupne predstavujú rozdiel medzi vnútornou teplotou v byte (v priemere 20°C) a priemernou vonkajšou teplotou z hodnôt zaznamenaných v daný deň v konkrétnej lokalite. Čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší.


V grafe č. 1 je porovnaná dĺžka vykurovacích dní za posledných 5 vykurovacích období.

 
V grafe č.2 je porovnanie dennostupňov v kalendárnych rokoch 2015 až 2019. Počet dennostupňov za určité časové obdobie charakterizuje klimatické podmienky. Čím sú klimatické podmienky náročnejšie, t.z. čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší.
 
 
Ing. Raček 
 
 
 
Ing. Raček
 
 
 

 
 

Dennostupne a počet dní vykurovania
 2020 2021       
MesiacDST (°D )UK (dni)DST (°D )UK (dni)
Január596,3 31569,3 31
Február401,4 29489,928
Marec397,531437,231
Apríl229,3 30314,130
Máj67,4 10105,9416
September21,33
Október264,531
November43330
December511,831
spolu 2922,52261059,259

 2015 2016 2017 2018 2019 
MesiacDST (°D )UK (dni)DST (°D )UK (dni)DST (°D )UK (dni)DST (°D )UK (dni)DST (°D )UK (dni)
Január547.531633.831757.73151531609,8 31
Február505.3284042947528569.928432,228
Marec419.931412.831324.631505.13134931
Apríl209.722256.730284.53075.410222,730
Máj0031.6573.41200154,6 19
September16.420077.31253,6600
Október281.627301.928247.731147,720241,929
November377.330460.630417.830403,6 30355,9 30
December526.43160031527.731548,5 31505,5 31
spolu 2884.12023101.42153185.72362818,81872871,6229

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky