+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Elektronická fakturácia

Elektronická faktúra je bezplatná služba pre našich zákazníkov a využíva ju už viac ako 60% z nich. Elektronická faktúra vo formáte PDF s certifikovaným elektronickým podpisom je platným daňovým dokladom a plnohodnotne nahrádza papierovú faktúru.

Výhody elektronickej faktúry

  • Bezpečné a rýchle doručenie – faktúru si vždy nájdete vo vašom účte na Zákazníckom portáli BAT a v prípade, že ste o to požiadali Vám ju zašleme aj na vami zadanú e-mailovú adresu. Elektronická faktúra je bezpečná, je vyhotovená vo formáte PDF a obsahuje certifikovaný elektronický podpis.
  • Okamžitý prístup – ak máte prístup na internet, elektronickú faktúru si môžete kedykoľvek prezrieť cez počítač, tablet či mobilný telefón.
  • Lepší prehľad – vaše faktúry archivujeme po dobu 10 rokov a Vy sa k nim jednoducho dostanete pomocou prihlásenia do vášho účtu na Zákazníckom portáli BAT.
  • Pohodlný prístup k fakturačným údajom – všetky potrebné údaje si viete nájsť keď ich potrebujete.
  • Efektívnejšie využitie vášho času – nemusíte chodiť na poštu a ani do banky, aby ste faktúru prebrali či uhradili. Komfortne, bezpečne, rýchlo a spoľahlivo viete všetko vybaviť za pár minút elektronicky.
  • Možnosť tlače – elektronická faktúra je identická s tlačenou faktúrou. V prípade nevyhnutnosti si viete elektronickú faktúru kedykoľvek vytlačiť.

Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

Aktivácia elektronickej faktúry je jednoduchá

Stačí, keď nám pošlete svoje kontaktné údaje na e-mail: obchod@batas.sk alebo telefonicky kontaktujete našich manažérov služieb zákazníkom.

Kontakty

Kontaktná osobaTelefonický kontaktE-mail
Mgr. Peter Hulík
manažér služieb zákazníkom
+421 2 573 72 332
+421 907 703 020
hulikp@batas.sk
Mgr. Alena Szӧllӧsyová
manažér služieb zákazníkom
+421 2 573 72 305
+421 917 814 906
szollosyovaa@batas.sk
Na stiahnutie

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky