+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Faktor primárnej energie

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie  (fP-CZT ) systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) platnej od 01.01.2021 sú faktory primárnej energie pre systémy CZT spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., stanovené nasledovne:

fP-CZT  pre sústavu CZT Bratislava  – západ (mestské časti Dúbravka a Karlova Ves)
vo výške 0,23    

fP-CZT  pre sústavu CZT Bratislava – východ (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov)
vo výške 0,27   

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky