+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

teplarenska

Najčastejšie otázky

Pripravili sme pre Vás odpovede na otázky, s ktorými sa z Vašej strany najviac stretávame.

 

Kedy začína a kedy končí vykurovacie obdobie?

Vykurovacie obdobie začína v prípade ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Vykurovacie obdobie končí ak priemerná denná teplota počas dvoch za sebou nasledujúcich dní vystúpi nad 13°C a podľa predpovede počasia sa neočakáva jej pokles pod túto hodnotu počas nasledujúceho dňa.

Kedy začína a končí vykurovacie obdobie, závisí od poveternostných podmienok a určuje ho vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z.

Ako sa vypočíta priemerná denná teplota?

Priemerná denná teplota sa počíta ako vážený priemer z troch pozorovacích termínov o 7., 14. a 21. hodine (teda o 8., 15., 22. hodine letného času) podľa vzorca: td = (t7 + t14 + 2 x t21) : 4

Nie je Vám ľahostajné aký vzduch budú dýchať Vaše deti?

Teplárenstvo má veľký vplyv na kvalitu životného prostredia. Rozptyl spalín zo 120 m komína na periférií mesta je úplne iný ako rozptyl z komína domovej kotolne, ktorej komín končí 1,5 m nad strechou domu.

Koľko stupňov má mať teplá voda?

Na základe vyhlášky MH SR č. 152/2005 musí mať teplá úžitková voda na výtoku u konečného spotrebiteľa najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

Čo je nočný útlm?

Podľa požiadavky odberateľa je nastavený nočný útlm, čiže zníženie teploty vykurovacej vody v nočných hodinách, alebo zabezpečovaná dodávka ÚK nepretržite 24 hodín denne.

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky