+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Nový zákazník

Máme viac ako 60 – ročné skúsenosti. Postaráme sa o Vašu tepelnú pohodu. Teplo od nás je komplexná služba, ktorá zaručuje spoľahlivosť, pohodlie, bezpečnosť, jednoduché riešenie a nižšie investičné náklady.

 

Pripojovacie podmienky

Pripojovacie podmienky poskytujú technické, prevádzkové a obchodné informácie pre projektantov, zhotoviteľov, investorov a budúcich odberateľov. Obsahujú požiadavky na vyhotovenie projektovej dokumentácie a realizáciu samotného diela.

Pripojovacie podmienky spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. nájdete v prílohe na stiahnutie.

Prečo sa rozhodnúť pre teplo od nás?

 • najvýhodnejšia cena tepla zo systému centralizovaného zásobovania teplom na území mesta Bratislavy
 • sme veľký v predaji teplanákupe plynu
 • pripájame nové developerské projekty
 • ponúkame Vám riešenia spojené s realizáciou pripojenia objektov na sústavu centralizovaného zásobovania teplom s nižšími investičnými nákladmi. Prispôsobíme sa Vašim potrebám.
 • odbremeníme Vás od povinností vyplývajúcich z legislatívy a technických predpisov týkajúcich sa vyhradených technických zariadení
 • viac ako 60 ročné skúsenosti sú zárukou bezpečnej a bezporuchovej dodávky tepla.
 • Problémy s dodávkami tepla riešime bezodkladne 24 hodín denne (máme vlastný teplárenský dispečing s online dohľadom nad našimi technickými zariadeniami a nonstop poruchovú službu)
 • kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) je ekologická, moderná a najefektívnejšia výroba elektrickej energie a tepla v jednom zariadení
 • poskytneme Vám komplexné služby v oblastiach dodávky tepla
 • prozákaznícky prístup – moderný automatický zber dát z fakturačných meradiel (znižuje chybovosť pri spracovaní dát; možnosť elektronickej fakturácie; využívanie SMS brány pre zasielanie dôležitých správ obchodným partnerom)
 • koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky má za cieľ preferovať a podporovať udržateľnosť a rozvoj systémov centrálneho zásobovania mesta teplom
 • bezpečnosť, spoľahlivosť, komfort a jednoduché technické riešenie – to všetko Vám ponúka spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. vďaka systémom CZT.

 

Kontakt

Kontaktná osobaTelefonický kontaktE-mail
Ing. Pavol Hoťka
vedúci odboru obchodného rozvoja
+421 2 573 72 289pavol.hotka@mhth.sk
René Bossányi
manažér obchodného rozvoja
+421 2 573 72 652rene.bossanyi@mhth.sk
Matej Pluhár
manažér obchodného rozvoja
+421 2 573 72 286matej.pluhar@mhth.sk

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky