+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Referencie

Bratislavská teplárenská, a.s. zabezpečuje dodávku tepla na území Bratislavy. Medzi našich klientov patria nielen bytové domy, ale aj mnohé významné výrobné a obchodné spoločnosti, obchodné centrá, nemocnice, školy, úrady či budovy občianskej vybavenosti.

 

Počas 60. a 70. rokoch minulého storočia, v rámci budovania nových sídlisk a budov občianskej vybavenosti, vznikla potreba vybudovania sústavy centralizovaného zásobovania teplom. Okrem bytových domov boli postupne zásobovaný teplom zo sústavy CZT aj areál RTVS, budova Slovenského rozhlasu, nové SND, budovy fakúlt UK a STU, vyšokoškolské internáty, stredné, základné a materské školy, budovy ministerstiev, vojenské objekty, budovy polície, železníc, autobusovej dopravy, či administratívne a prevádzkové budovy vtedajších národných podnikov.

Po roku 1989 rozvoj centrálneho zásobovania teplom neustále napredoval. V rámci ekonomicko–obchodných rozhodnutí jednotlivých vlastníkov a súkromných investorov boli na našu sústavu napojené objekty ako napríklad centrála VÚB na Mlynských nivách, ústredie Allianz – Slovenská poisťovňa na Dostojevského rade, Národné tenisové centrum alebo obchodné centrá Polus City Center a Central. Počas posledných rokoch vyrástli v Bratislave mnohé stavby, ktoré si zaslúžia pozornosť z hľadiska svojho významu, veľkosti, či architektonického riešenia. Mnohé z nich sú zásobované teplom zo sústavy CZT od nás a patria medzi našich najvýznamnejších klientov. Teší nás, že ich spokojnosť nám pomáha budovať povesť spoľahlivého dodávateľa tepla v Bratislave.

Galéria
gallery wordpress plugin

 

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky