+421 2 573 72 420 | poruchy@batas.sk

Zákaznícka zóna

Vitajte v zákazníckej zóne. Nájdete tu informácie adresované odberateľom, konečným spotrebiteľom a zároveň všetky potrebné informácie týkajúce sa nových pripojení.

 

Naše produkty

Teplo

Princíp centrálneho zásobovania teplom spočíva v tom, že teplo je vyrábane centrálne v jednom zdroji a za pomoci teplárenských sietí je rozvádzané do viacerých objektov. Teplo od nás zahŕňa pohodlie stabilitu, nízke investičné náklady, bezpečnosť a najmä historicky najnižšie ceny tepla v Bratislave. Čo sa týka bezpečnosti – tepla od nás sa nikto nemusí báť. Vzhľadom k tomu, že je vyrábané mimo spotrebných miest ako sú domácnosti, či prevádzky, nehrozí žiaden výbuch a konečný spotrebiteľ si teplo užíva bez akýchkoľvek rizík.

Teplá úžitková voda

Spolu s teplom dodávame aj teplú vodu. Tá sa ohrieva vo výmenníkových staniciach, ktoré zaručujú pre spotrebiteľa bezporuchovú a bezpečnú dodávku. Princíp fungovania je bližšie opísaný na našej stránke v produktoch.

Chlad

Dodávka chladu od nás zahŕňa menšie nároky na elektrickú energiu, dlhšiu životnosť zariadenia a ekologickú prevádzku. To však nie sú jediné výhody, s ktorými môžete počítať. Taktiež je potrebné poukázať na zodpovedajúci komfort, ktorý spĺňa všetky požiadavky náročného zákazníka a to: plynulá regulovateľnosť, minimálna hlučnosť a vibrácie.

Viac o našich produktoch sa dozviete tu.

Naše služby

Dispečing

Naša spoločnosť disponuje jedným z najmodernejších teplárenských dispečerských centier. Hlavnou prednosťou nášho dispečingu je presnosť v identifikovaní a následnom odstránení poruchy v dodávke ešte predtým ako sa to prejaví u zákazníka.

Poruchová služba

Akékoľvek poruchy vzťahujúce sa na dodávku tepla či teplej vody hláste na našu poruchovú službu. Sme Vám k dispozícii NON – STOP, a vzniknuté problémy riešime bezodkladne 24 hodín denne.

 

Kontakt

MiestoTelefonický kontakte-mail
Poruchová služba nonstop+421 2 573 72 420poruchy@batas.sk

SPOLOČNOSŤ

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - MČ Nové Mesto

tel: 02/57 372 111 (spojovateľka)
e-mail: batas@batas.sk

IČO: 35 823 542
IČ DPH: SK 202 028 5245

REFERENCIE

© 2014 Bratislavska teplarenská, a.s. | Všetky práva vyhradené mapa stránky